Uppdrag

 
 

Uppdrag och tjänster
– strategisk kommunikation


Ideal kommunikation hjälper organisationer, personer och företag med strategisk kommunikation för politisk påverkan och medial uppmärksamhet. Här är några exempel på vad det kan innebära:


Rådgivning och strategiskt bollplank

  • För framtagande och genomförande av kommunikationsplaner.

  • Inför lanseringar, kampanjer och journalistkontakter.

  • Vid speciella tillfällen som t.ex. krissituationer eller större konferenser.


Utbildning och föreläsningar

  • Inom politisk påverkan och medial uppmärksamhet.

  • I medieträning och journalistkontakt.

  • Om kriskommunikation.


Strategisk textproduktion och bearbetning

  • Debattartiklar och pressmeddelanden.

  • Underlag och kartläggningar för politisk påverkan.

  • Rapporter för och utvärderingar av medial uppmärksamhet.


Dessutom ledarskap, organisation och utveckling

Ideal kommunikation erbjuder även rådgivning och utbildning inom organisations- och verksamhetsutveckling och driver tillsammans med Gudrun Schyman ledarskapsprogrammet Maktakademin.